© 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

Zák. prísp. na pobyt v MŠ Príspevky do RZ Príspevky na stravu Poplatky na krúžky  

Príspevky na stravu:

Kategória stravníka 3.finančné stravovacie pásmo Výška dotácie v € celková výška úhrady za jeden deň bez réžie v € ktorú uhrádza MŠ zo svojho rozpočtu Celková výška úhrady za jeden deň za stravníka bez réžie v € ktorú uhrádza rodič
Deti do 5 rokov 2,10 Bez dotácie 0,92 2,10
Deti rok pred plnením povinnej šk. dochádzky 2,10 1,40 0,92 0,70

K uvedenej sume sa platí mesačne 8,. eur réžia. Táto suma sa platí paušálne bez ohľadu na počet odstravovaných dní. Platia ju aj deti ktorým bola umožnená donáška vlastnej stravy zo zdravotných dôvodov.
Príspevky sú v súlade s VZN Mesto Pezinok 1/2023.

Adresát: Materská škola, Vajanského 16, 902 01 Pezinok
Číslo účtu: v PB: IBAN SK34 5600 0000 0066 3450 1007
Správa pre prijímateľa: meno dieťaťa, trieda a za čo = stravné alebo réžia

Stravné sa uhrádza mesiac vopred, platba na september musí byť zrealizovaná do 28. augusta cez trvalý príkaz - nastavenie v banke august - máj

Každý stravník musí mať k prvému dňu v mesiaci zaplatenú stravu inak mu nemôže byť strava vydaná !!!

Neodhlásenú stravu si treba prísť prevziať. Za neodobratý obed sa účtuje plná suma stravného a to je 3,02 €.