© 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

Tlačivá na stiahnutie:

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019
[PDF súbor o veľkosti 0,4 MB - vložené 05.02.2020]

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským:


VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
[PDF súbor o veľkosti 0,2 MB ] Stiahúť PDF

 

Školský poriadok
[PDF súbor o veľkosti 0,5 MB ]

 

VYHLÁSENIE rodiča / zákonného zástupcu dieťaťa o dezinfekčnosti dieťaťa
[PDF súbor o veľkosti 0,23 MB ]

 

SPLNOMOCNENIE na prevzatie dieťaťa z Materskej školy
[PDF súbor o veľkosti 0,26MB ]

 

ŽIADOSŤ o uvoľnenie dieťaťa z MŠ
[PDF súbor o veľkosti 0,26MB ]