Š 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

  Podujatia Krúžky a kurzy  

V momentálnej situácii v súvislosti s covid 19 sú v materských školách všetky podujatia nad rámec bežného výchovno – vzdelávacieho procesu zrušené.