© 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

Zák. prísp. na pobyt v MŠ Príspevky do RZ Príspevky na stravu Poplatky na krúžky  

Príspevky do RZ:

Príspevok do fondu rodičovského združenia za každý polrok školského roka je 40 €.
Príspevok je možné uhradiť bankovým prevodom.

Pri platbe bankovým prevodom je potrebné použiť nasledovné údaje:

Číslo účtu: v Prima banke: IBAN SK33 5600 0000 0066 5803 4001
Adresát: Rodičovské združenie pri MŠ
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

Od zaplatenia netreba nosiť doklad