© 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

KONTAKT

Adresa:

Materská škola
Vajanského 16
902 01 Pezinok

Kontakty:

Riaditeľka materskej školy:
Mgr. Jana Luzova
: ms.vajanskeho@azet.sk
Tel.č.: 0917 601 770

vedúca ŠJ
Alena Mališková
mail: alena.maliskova@centrum.sk
tel. ŠJ pri ZŠ Fándlyho v Pezinku 033/641 34 17
Strava sa odhlasuje a prihlasuje deň vopred do 13.30 h najlepšie telefonicky


učiteľky
tel. 0917 912 959
Na tomto čísle ospravedlňujte neprítomnosť detí v MŠ


Zväčšiť mapu