© 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

KONTAKT

Adresa:

Materská škola
Vajanského 16
902 01 Pezinok

Kontakty:

Riaditeľka materskej školy:
Mgr. Jana Luzova
: skolka.vajanskeho@gmail.com
Tel.č.: 0917 601 770

Školská jedáleň:
Bc. Mária Miklošová - administratívny zamestnanec vo výdajnej školskej jedálni
Tel. 0905436511
Tu voláte ohľadom platieb za stravu
e- mail stravovanievajanskeho@gmail.com
tu odhlasujete a prihlasujete stravu deň vopred do 13,00 h


učiteľky
tel. 0917 912 959
Na tomto čísle ospravedlňujte neprítomnosť detí v MŠ


Zväčšiť mapu