© 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

Zápis detí na školský rok 2022/2023 sa uskutoční 12.mája 2022

Zápis do MŠ (pdf, veľkosť: 0,6 MB)

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 2022-23 verzia PDF, verzia DOC

Poznámka:
Naša MŠ sa vo zvýšenej miere venuje: (ak nám to protipandemické opatrenia dovolia) športu v predškolskej triede, v prípade nadania dieťaťa aj skôr

A preto zvážte výber materskej školy. Samozrejme, uvedené aktivity nie sú povinné a nezáujem o ne neovplyvní prijatie dieťaťa do našej MŠ.