© 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

Zápis detí na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 10.mája do 14.mája 2021

Nariadenie o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok (pdf, veľkosť: 619,36 kb)

PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA NA POVINNÉ PREDPRIMÁRNE (pdf, veľkosť: 156,02 kb)

MESTO Pezinok oznamuje (pdf, veľkosť: 238,12 kb)

Poznámka:
Naša MŠ sa vo zvýšenej miere venuje: (ak nám to protipandemické opatrenia dovolia)

  1. športu v predškolskej triede, v prípade nadania dieťaťa aj skôr
  2. angličtine od 3 rokov

a preto zvážte výber materskej školy. Samozrejme, uvedené aktivity nie sú povinné a nezáujem o ne neovplyvní prijatie dieťaťa do našej MŠ.