© 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

Podmienky prijatia Žiadosť Pokyny na vypísanie žiadosti  

Zápis detí na školský rok 2020/2021 sa uskutoční 13.5.2020 v čase od 8,00 - 11,00 a od 14,00 - 17,00 v zasadačke MsÚ Pezinok

Podmienky prijatia, žiadosť o prijatie a pokyny k vypísaniu žiadosti budú aktualizované až v apríli

Poznámka:
Naša MŠ sa vo zvýšenej miere venuje:

  1. športu v predškolskej triede, v prípade nadania dieťaťa aj skôr
  2. angličtine od 3 rokov

a preto zvážte výber materskej školy. Samozrejme, uvedené aktivity nie sú povinné a nezáujem o ne neovplyvní prijatie dieťaťa do našej MŠ.