© 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

Zák. prísp. na pobyt v MŠ Príspevky do RZ Príspevky na stravu Poplatky na krúžky  

Poplatky na krúžky:

Pri platbe bankovým prevodom je potrebné použiť nasledovné údaje:
Číslo účtu: v Prima banke: IBAN SK64 5600 0000 0066 5803 8002
Adresát: Rodičovské združenie pri MŠ -krúžky
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa a za aký šport je poplatok

Od zaplatenia netreba nosiť doklad .