Š 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

Zamestnanci Rada školy RZ  

Výbor RZ

za triedu Kuriatka:
Katarína Hodorová
Barbora Matyšáková

za triedu Margarétky:
Mária Fedorová
Zuzana Šipošová

za triedu Zajačiky:
AlexandraMartincová
Veronika Koóšová

za triedu Slniečka:
Veronika Melíšková
Martin Prochádzka