Š 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

Zamestnanci Rada školy RZ  

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI :

 • Mgr. Jana Luzová, riaditežka – pedagogická prax 40 rokov – absolventka SPŠ v Modre – učitežstvo pre MŠ; Pedagogická fakulta UK – učitežstvo pre MŠ; 1. atestácia;2. atestácia, 60 kreditov
 • Miroslava Hrdličková,  zástupkyňa riaditežky – pedagogická prax 34 rokov – absolventka SPŠ v Modre – učitežstvo pre MŠ; 1. atestácia, 60 kreditov
 • Zdenka Černáková, učitežka – pedagogická prax 40 rokov- absolventka SPŠ v Modre – učitežstvo pre MŠ; 1. atestácia, 60 kreditov
 • Zdenka Kavjaková, učitežka – pedagogická prax 37 rokov – absolventka SPŠ v Modre – učitežstvo pre MŠ
 • Katarína Petrášová, učitežka – pedagogická prax 44 rokov – absolventka SPŠ v Leviciach – učitežstvo pre MŠ; 91 kreditov
 • źubica Toporová, učitežka - pedagogická prax 19 rokov - absolventka PaKA v Modre - učitežstvo pre MŠ a vychovávatežstvo pre ŠKD, 85 kreditov
 • Zuzana Klučárová, učitežka – pedagogická prax 1 rok, absolvenka PaKA Modra - učitežstvo pre MŠ a vychovávatežstvo pre ŠKD, 30 kreditov
 • Bc. Michaela Zedničková, učitežka – pedagogická prax 19 rokov – absolventka PaKA v Modre – učitežstvo pre MŠ a vychovávatežstvo pre ŠKD, Pedagogická fakulta UK – učitežstvo pre MŠ a vychovávatežstvo pre ŠKD; 88 kreditov

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI :

 • Božena Pokorná – školníčka
 • Božena Maderičová - upratovačka

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ:

 • Viera Buttková
 • Iveta Pánisová