Š 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

Zamestnanci Rada školy RZ  

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:

 • Mgr. Jana Luzová, riaditežka – pedagogická prax 44 rokov – absolventka SPŠ v Modre – učitežstvo pre MŠ; Pedagogická fakulta UK – učitežstvo pre MŠ; 1. atestácia; 2. atestácia
 • Miroslava Hrdličková,  zástupkyňa riaditežky – pedagogická prax 38 rokov – absolventka SPŠ v Modre – učitežstvo pre MŠ; 1. atestácia
 • Zdenka Černáková, učitežka – pedagogická prax 44 rokov- absolventka SPŠ v Modre – učitežstvo pre MŠ; 1. atestácia
 • Katarína Féderová, učitežka - pedagogická prax 8 rokov - absolventka PaKA v Modre - učitežstvo pre MŠ a vychovávatežstvo pre ŠKD
 • Zdenka Kavjaková, učitežka – pedagogická prax 41 rokov – absolventka SPŠ v Modre – učitežstvo pre MŠ
 • Katarína Petrášová, učitežka – pedagogická prax 48 rokov – absolventka SPŠ v Leviciach – učitežstvo pre MŠ
 • Zuzana Klučárová, učitežka – pedagogická prax 5 roky, absolvenka PaKA Modra - učitežstvo pre MŠ a vychovávatežstvo pre ŠKD
 • Bc. Michaela Zedničková, učitežka – pedagogická prax 23 rokov – absolventka PaKA v Modre – učitežstvo pre MŠ a vychovávatežstvo pre ŠKD, Pedagogická fakulta UK – učitežstvo pre MŠ a vychovávatežstvo pre ŠKD
 • źudmila Mareková, pedagogický asistent – pedagogická prax 7 rokov – absolventka lýcea v Nadlak, Univerzita Vasile Goldis Arad – predškolská a elementárna pedagogika
 • Mgr. Jana Zbudilová, školský špeciálny pedagóg – 19 rokov praxe – absolventka Gymnázium Pezinok, PF UK Bratislava -učitežstvo pre špeciálne školy, špecializácia psychopédia
 • Mgr. Jana Mészárošová, pedagogický asistent, bez pedagogickej praxe, SOŠ polygrafická – grafik tlačových médií, absolventka Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety – sociálna práca

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:

 • Mária Goliánová – upratovačka
 • Božena Maderičová - upratovačka

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ:

 • Viera Buttková
 • Peter Maderič
 • Mária Miklošová – administratívny zamestnanec pre účtovanie stravného