Š 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

Zamestnanci Rada školy RZ  

Rada školy:

zástupcovia rodičov:
Ing.Monika Holubicová
Mgr. Michaela Stromčeková
MUDr. Jana Halčínová
MUDr. Lucia Slabá

zástupcovia materskej školy:
Katarína Petrášová
Zdenka Černáková
Božena Maderičová

zástupcovia zriaďovateža:
Ing. Marián Šipoš
Dipl. Ing. Milan Čech
Bc. Marek Manák
prof. Ing. Elena Žárska, CSc.