© 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

Zamestnanci Rada školy RZ  

Rada školy:

zástupcovia rodičov:
Ing. Veronika Brandtnerová
Ing. Vladimír Šebej
PhD., Mgr. Ivana Šebová
Ing. Martin Weber

zástupcovia materskej školy:
Katarína Petrášová
Zdenka Černáková
Božena Maderičová

zástupcovia zriaďovateľa:
Ing. Marián Šipoš
Mário Branný
Ing. Roman Šipoš
prof. Ing. Elena Žárska, CSc.