© 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

Podmienky prijatia Žiadosť Pokyny na vypísanie žiadosti  

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským: