© 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

Podmienky prijatia Žiadosť Pokyny na vypísanie žiadosti  

Pokyny na vypísanie žiadosti

Zdôrazňujem, že:

  • treba potvrdenie od lekára do Žiadosti,
  • podpis oboch rodičov, ak sú rodičia rozvedení a pod. treba doklad o tom, komu je dieťa zverené do výchovy (je to pre prípad, že niekedy rodičia nezávisle od seba vybavujú rôzne materské školy a nám to následne skresľuje skutočný počet detí)
  • vyplnenú Žiadosť si prosím prekopírujte a Originál Žiadosti a jeho neoverenú kópiu prineste na MsÚ Pezinok v stredu 15.5.2019

K nahliadnutiu budete pri zápise predkladať:

  • rodný list dieťaťa
  • doklad o trvalom pobyte
  • v prípade individuálnych výchovno - vzdelávacích potrieb aj vyjadrenie príslušného odborníka