© 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

Podmienky prijatia Žiadosť Pokyny na vypísanie žiadosti  

Podmienky prijatia:

Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať, riaditeľka prednostne prijíma:

  • Podľa ust.§3 ods.2 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku (k 31.08.2020), deti s OŠD a deti s dodatočne OŠD
  • Ostatné podmienky prijatia:
  • V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí, ako je možná kapacita materskej školy, prednostne budú prijímané deti z trvalým pobytom v Pezinku v postupnosti od najstaršieho.
  • Ostatné deti podľa voľných kapacít MŠ