© 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

Tlačivá na stiahnutie:

ŽIADOSŤ NA PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
[DOCX súbor o veľkosti 0,1 MB - vložené 15.03.2017]

 

ŽIADOSŤ NA PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
[PDF súbor o veľkosti 0,6 MB - vložené 15.03.2017]

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016
[PDF súbor o veľkosti 0,4 MB - vložené 09.12.2016]

 

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
[PDF súbor o veľkosti 0,2 MB ]

 

Školský poriadok
[PDF súbor o veľkosti 0,5 MB ]

 

VYHLÁSENIE rodiča / zákonného zástupcu dieťaťa o dezinfekčnosti dieťaťa
[PDF súbor o veľkosti 0,23 MB ]

 

SPLNOMOCNENIE na prevzatie dieťaťa z Materskej školy
[PDF súbor o veľkosti 0,26MB ]

 

ŽIADOSŤ o uvoľnenie dieťaťa z MŠ
[PDF súbor o veľkosti 0,26MB ]