Š 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

OZNAMY

  • MŠ bude ma prerušenú prevádzku:
    • 13. a 18. apríla 2017 z dôvodu prerušenej dodávky stravy,
    • v lete od 3.7.2017 do 11.8.2017 (včítane) z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancov a vežkého upratovania,
    • a tiež 30. a 31.8.2017 z dôvodu prípravy nového školského roka.