Š 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

Zamestnanci Rada školy RZ  

Výbor RZ pre šk. rok 2016/2017

za triedu Kuriatka:
Lenka Janičinová
Naďa Selecká

za triedu Margarétky:
Lenka Andelová
Veronika Melišková

za triedu Slniečka:
Edita Kubíková
Patrik Eibner

za triedu Včielky:
Silvia Galánková
Michala Biznár