Š 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

Zamestnanci Rada školy RZ  

Výbor RZ pre šk. rok 2017/2018

za triedu Kuriatka:
Veronika Melíšková
Martin Prochádzka

za triedu Margarétky:
Lenka Janičinová
Naďa Selecká

za triedu Slniečka:
Monika Calpaš
Katarína Marková

za triedu Včielky:
Silvia Galánková
Michala Biznár