© 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

Zamestnanci Rada školy RZ  

Rada školy:

zástupcovia rodičov:
JUDr. Marianna Lešková
Mgr. Michaela Stromčeková
Silvia Galánková
MUDr. Martina Ščesná

zástupcovia materskej školy:
Jana Budzáková
Zdenka Černáková
Božena Maderičová

zástucovia zriaďovateľa:

- Ing. Marián Šipoš – SNP 17, Pezinok; 0905 510 988; marian.sipos@pezinok.sk
-MUDr. Marián Pátek, MPH – Šafárikova 3, Pezinok; 0903 724 542; patek.juraj@mzspezinok.sk
- MUDr. Richard Demovič, PhD. MPH - M.R. Štefánika 3, Pezinok; 0903 461 83; richard.demovic@asap.sk
- Ing. Ján Čech – Obrancov mieru 20, Pezinok; 0905 971 308; jan.cech@msupezinok.sk